پروسه

نحوه ثبت شکایت

چند روش برای ثبت شکایت است که میتوانید با یکی از موارد زیر اقدام کنید.

تماس تلفنی

شما میتوانید به وسیله تماس تلفنی با دفتر فلت رندر شکایات خود را منتقل کنید. توجه فرمایید تماس شما باید در ساعات کاری و اداری مجموعه انتقال داده بشود.

ایمیل یا پست اکترونیکی

بهترین راه ثبت شکایات شما عزیزان از طریق ایمیل است ، این شکایت مستند بوده و با سرعت بسیار بیشتری به مدیریت انتقال داده خواهد شد. ایمیل فلت رندر جهت ثبت شکایت : Support@FLATRENDER.IR توجه فرمایید موضوع ایمیل را با کلمه شکایت درج کرده و در متن نامه شماره تماس خود و جزاییت را قرار دهید.